2015-2016 AKADEMİK YILI HİBELERİ HAKKINDATüm Haberler
EYL

2015-2016 Akademik Yılı hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından açıklanmıştır. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının bölümler bazında dağıtımını gerçekleştirip, hibe listesini 10.09.2015 Perşembe gününe kadar web sitemizde ilan etmeyi planlamaktayız.

 

Bilgilerinize sunarız.YTÜ AB Ofisi