Dilekçe Örnekleri/Petition Samples

Üniversite ID Kodlarını web sayfamızda ikili anlaşmalar kısmında bulabilirsiniz.

 

 

Dilekçelerin içeriğinde değişiklik yapmayınız.

 

 

Faaliyetiniz ile ilgili bir değişiklik yapmak için;

 

Değişiklik Talep Dilekçesi

 

 

Faaliyeti gerçekleştirmekten vazgeçtiyseniz;

 

Feragat Dilekçesi

 

Erasmus+ faaliyeti gerçekleştireceğiniz bilgisini bölümünüze bildirmek için;

 

Bölüm Bilgilendirme Dilekçesi

 

 

İtiraz dilekçesi;

 

İtiraz dilekçesi