Formlar-Faaliyet bitiminde
FAALİYET BİTİMİNDE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER
 
Aşağıda adı geçen evrakları faaliyet bitiminde en güncel revizyon numaralı hallerini hazırlayarak ve gerekli imza, mühür işlemlerini tamamlayarak AB ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.
 
Erasmus+ programında görevli olan akademik personelin ders programları ve Rektörlük makamının Beşiktaş Kampüsünde olması nedeniyle belge onaylarını almak aynı gün gerçekleşmeyebilir, imza ve onay için maksimum 5 (beş) iş günü ön görülmektedir. Bu nedenle lütfen işlemlerinizi son ana bırakmayınız ve zaman yönetiminizi doğru yapınız. 
 
Her faaliyetin bitiş tarihi değişik olabildiğinden dosya teslimi için tek bir son tarih bulunmamaktadır. Ancak faaliyet bitiminizi takiben tercihen bir ay maksimum iki ay içinde  işlemlerinizi bitirmiş olmanız tavsiye edilmektedir. 
 
 

 

Belgeler ve açıklamaları

 

Belgenin temin edileceği yer:

Dosyaların verileceği kişiler/birimler ve adetleri

AB Ofisi

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Öğrenci

Denetim Formu; Öğrencinin temel bilgileri ile dosyada yer alan belgeler hakkında bilgi içeren belgedir.

 - FR-0767-Erasmus+ Staj Denetim Formu (Döndükten Sonra).DOCX

1 adet asıl

x

1 adet asıl

Değerlendirme (Evaluation) Belgesi;Misafir olunan kurum tarafından yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belgedir.

 - FR-0675-Traineeship Evaluation Form.docx

1 adet asıl

1 adet asıl

1 adet asıl

Katılım Sertifikası; Staj hareketliliğinin sonunda staj yapılan kurumdan stajın gerçekleştiğini gösteren belgedir.

LA belgesinin After the Mobility kısmıdır.

 - FR-0656-Learning agreement for traineeship.docx

1 adet asıl

1 adet fotokopi

1 adet asıl

Staj Bilgi Formu; Stajyer ve misafir olunan kuruluşa ait bilgiler yer alması gerektiği belgedir.

 - FR-1055-Erasmus+ Staj Bilgi Formu (Dönüş).DOCX

1 adet asıl

x

x

Staj İntibak B Formu; Öğrencinin, yapacağı stajın akademik tanınırlığını gösteren belgedir. AB ofisi web sayfasından temin ederek doldurup “Katılım” ve “Başarı Sertifikası” belgelerini de göstererek ilgili kişilere imzalatınız ve son olarak yönetim kurulu kararı alınması için bölüm sekreterliğine bırakınız. Karar sonrası elektronik ortamda AB Ofisine iletilecektir.

 - FR-0703-Erasmus+ Staj İntibak B.doc

 

 

 

Yönetim Kurulu Kararı; Fakülte veya enstitü tarafından stajın onaylandığı kurul kararıdır. AB Ofisine iletildiğinde tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir ve ancak bundan sonra dosyanızı teslim edebilirsiniz.

İlgili birim elektronik ortamda direk AB Ofisine iletecektir

1 adet fotokopi

x

1 adet fotokopi

Pasaport; Erasmus sürecinizi ispatlayan belgedir. Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin ve kimlik bilgilerinizin olduğu sayfaların fotokopisini dosyaya ekleyiniz.

Pasaport defteriniz

1 adet fotokopi

x

x

Çevrimiçi Anket; Dosyanızı AB ofisine teslim ettikten sonra Avrupa Komisyonu tarafından e-mail adresinize otomatik olarak gönderilen anket formudur. Tamamladıktan sonra. pdf belgesini Erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresine mail atınız. Kalan hibenizin yatırılması ve sürecinizin tanınırlığı için gereklidir.

E-mail hesabınız

1 adet fotokopi

x

x