Staj Formlar/Traineeship Forms

Staj faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak AB ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

Erasmus+ programında görevli olan akademik personelin ders programları  nedeniyle imza ve mühür işleri, evrağınızı verdiğiniz gün tamamlanamayabilir. İmza ve mühür işlemlerinizi AB Ofisinde tamamlamanız maksimum 5 (beş) iş günü sürebilir. Bu nedenle işlemlerinizi son ana bırakmamanız tavsiye edilmektedir.

 

Students selected to carry out a traineeship, after reading the explanations thoroughly, are supposed to deliver the documents to EU Office, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

The procedures of the signatures and stamps might not be completed on the same day you bring the documents due to course schedule of the academic staff, responsible for Erasmus+ program. It may take 5 working days at most to get signatures and stamps from EU Office. It is advised to you not to wait until the last moment.  

 

 

Formlarla ilgili detaylar için önce Denetim Formunu inceleyiniz. /For the details about the forms go through the Check-list first.

 Formları indirmek için ilgili belgeyi tıklayınız. / In order to download the forms, click on it.

 

Gitmeden önce hazırlanması
gereken belgeler


Documents before the mobility

Faaliyet boyunca hazırlanması gereken belgeler (değişiklik varsa)

Documents during the mobility (incase of amendments)

Faaliyet sonunda hazırlanması gereken belgeler

Documents after the mobility

Denetim Formu
Check-list

Denetim Formu
Check-list

Denetim Formu
Check-list

Başvuru Formu
Application form

Uzatma Belgesi
Extension Form

Katılım Sertifikası
Letter of Attendance

Not çizelgesi (Transkript)
Transcript of Records

Staj Anlaşması
Learning Agreement for Traineeship

Değerlendirme Formu
Evaluation Form

Yabancı Dil belgesi
Foreign Language Proficiency Score

Teyit Belgesi
Confirmation Sheet

Staj Bilgi Formu
Information Sheet for Training

Staj Davetiyesi/Kabul mektubu
Invitation/Acceptance Letter

Staj İntibak A Formu
Recognition Form-A

Staj İntibak B Formu
Recognition Form-B

Staj İntibak A Formu
Recognition Form-A

Staj İntibak Prosedürü/Recognition Procedure

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement

Pasaport
Passport

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement

 

Çevrimiçi Anket
Online Survey

Staj Anlaşması
Learning Agreement for Traineeship

LA Nasıl doldurulur? / How to fill out LA?

 

 

Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Erasmus Student Charter

 

 

Teyit Belgesi
Confirmation Sheet

 

 

Vize ve Pasaport
Visa and Passport

 

 

Euro Banka Hesabı
Euro Bank Account

 

 

Sigorta Poliçeleri
Health Insurance Policy

 

 

Vekâletname
Letter of Attorney