Vize/Visa

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin gidecekleri ülke konsolosluk web sayfalarını inceleyerek Erasmus öğrencisi olarak hangi vize türüne başvurmaları gerektiğini ve hangi belgelere ihtiyaç duyduklarını öğrenmeleri ve süreci bireysel takip etmeleri gerekmektedir. Vize için Erasmus öğrencisi olduklarını gösteren belge isteniyor ise Formlar menüsünde yer alan Teyit (Confirmation) Belgesini hazırlayarak Erasmus+ Programı Birimine imza için bırakmaları, imza sonrasında ise teslim almaları gerekmektedir. 

 

The students to carry out a traineeship mobility are supposed to check out the web sites of the related countries to learn which visa type, as an Erasmus student, they should apply for and what documents they should prepare. This procedure must be followed individually. If a document confirming the status of Erasmus student, you can prepare Teyit (Confirmation) Belgesi which is at Erasmus+ Program Unit website (Forms) and deliver to Erasmus+ Program Unit for signatures and then get back when it is ready.  

 

 

 

 

 

İngiltere'ye gidecek öğrencilerin Tier 5 isimli vize türüne başvurmaları gerekmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız

 

Tier 5 vizesine başvurmadan önce her adayın British Council'dan CoS numarası edinmesi gerekmektedir. 

 

British  Council CoS başvurularını Erasmus Koordinatörlükleri aracılığı ile kabul etmektedir. Bu nedenle staj yapacak olan öğrenci, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak hazırladıktan sonra, her birini ayrı ayrı PDF olarak taramalı (örneğin pasaport sayfaları tek bir PDF, CoS formu tek bir PDF, LA tek bir PDF ..) ve başvuruyu resmi olarak British Council’a gönderecek olan Erasmus+ Program Birimine getirmelidir. CoS numarası başvurudan sonra 4 hafta içinde ancak temin edilmektedir. Evraklarınızı bu süreyi göz önünde  bulundurarak hazırlayınız. 

 

1)    Tier 5 CoS Application Form ;  elektronik olarak doldurulmalıdır. 

CoS Application Form’un beşinci sayfasında bulunan Project Reference Number (as per Grant Agreement) kısmına üniversitemizin proje referans kodu girilmelidir:

2017-1-TR01-KA103-037992

2)    Geçerli pasaport; İngiltere'den ayrılınacak tarihten itibaren hala 6 ay geçerliliği olan. Tüm sayfalar ön,  arka kapak ve boş sayfalar dahil

 

3)    Gönderen kurumdan (YTU-Erasmus+ Program Birimi) alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve üniversitenin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini, öğrencinin aylık alacağı hibe miktarını ve hangi bölümde okuduğunu belirtmesi gereklidir. Formlar kısmında yer alan Teyit (Confirmation) Belgesi kullanılabilir.

 

4)    Misafir olunacak kurumdan alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve kurumun antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini ve öğrencinin yapacağı işleri ana hatlarıyla belirtiyor olması gereklidir.

5)    Staj anlaşması (Learning agreement for traineeship-LA) ; Eksiksiz  ve elektronik ortamda hazırlanmış, öğrenci, misafir olunacak kurum ve YTÜ tarafından imzalanmış, mühürlenmiş. 

 

6- Transkript (İngilizce)

 

7-Adli Sicil Belgesi (İngilizce veya çeviri)

 

 

Yukarıdaki belgelerin orjinal metni için tıklayınız. 

 

Yukarıdaki açıklamalar bilgi amaçlı olup nihai işlemler orjinal kaynaktan edinilerek tamamlanmalıdır. 

 

Öğrenciler için kılavuz: Tier 5 Online Visa Application Guidance

Erasmus koordinatörleri için kılavuz: Tier 5 Guidance for Coordinators

 

CoS ve Vize işlemleri birbirinden farklı süreçler olup, burada verilen bilgiler sadece Cos ile ilgilidir. vize ile ilgili konularda bilgi almak için lütfen tıklayınız

 

For the ones going to England, are supposed to apply for Tier 5 visa. For the details please click.

 

Before applying for Tier 5 visa, each student is supposed to obtain a CoS number first from British Council.

 

British council accepts the CoS application only via Erasmus Coordinators. Thus, the students to carry out the traineeship mobility should prepare the below documents, and then scan each of them as .pdf format (e.g. one pdf for passport, one for CoS form, one for LA..) and bring to Erasmus+ Program Unit, which will send your application officially to British Council. To obtain CoS number might take 4 weeks. That’s why, consider this duration while preparing your documents.  

 

1) Tier 5 CoS Application Form ;  fill it out electronically 

 

Please write the following project reference number which is asked on the 5th page (as per Grant Agreement) of CoS Application Form

2017-1-TR01-KA103-037992

 

2) Passport: it should be valid for 6 months by the time you are supposed to depart England. All of the pages including front, back, and empty pages

 

3) Official form from the sending institution: it should be written on a letterhead paper, signed and stamped. It should include the start and end date of the traineeship, the grant (if any) and the department you are enrolled. you can use Teyit (Confirmation) Belgesi which is at Erasmus+ Program Unit website (Forms).

 

 

4) Official form from the receiving institution:  it should be written on a letterhead paper, signed and stamped. It should include the start and end date of the traineeship as well as the main responsibilities.

 

5) Learning agreement for traineeship-LA: It should be filled out completely and electronically and also signed by the student, signed and stamped by responsible people of both receiving and sending institution.

 

6) Transcript (English)

 

7) Criminal Record (English)

 

For the details of the above form please click.

 

The above explanations are intended for informative purposes only, for the final procedures please refer to the original documents.  

 

 

Guide for Students: Tier 5 Online Visa Application Guidance

Guide for Erasmus coordinators: Tier 5 Guidance for Coordinators

 

CoS and Visa are different procedures, this page only informs about CoS number, for the visa please click.