Ders Verme Hareketliliği Formları

Formları doldurmadan önce işleyiş ve diğer bilgiler için lüften 

Personel Hareketliliği Süreçlerini okuyunuz.

 

 

Belgeler ile ilgili açıklamalara Personel Hareketliliği Denetim Formundan ulaşabilirsiniz.

 

Formlar :

Personel Hareketliliği Denetim Formu

 

 - FR-0842-Personel Hareketliliği Denetim Formu.doc

 

 

Personel Üniversite Sözleşmesi  (AB Ofisi tarafından doldurulacaktır)

 

 - FR-0029-Personel Hareketliliği Sözleşmesi.doc

 

 

Staff Mobility for Teaching

 

 - FR-0053-Teaching Agreement-Staff Mobility For Teaching.doc

 

 

Personel Rapor Formu

 

 - FR-0028-Personel Rapor Formu.doc

 

 

Katılım Sertifikası

 

 

- FR-1082-Certificate Of Attendance- Staff Mobility (Outgoing).doc

 

 

 

Değişim Programları Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü