15-16 Öğrenim Hibe Sonuçları

Değerli paydaşlarımız;

 

YTÜ Avrupa Birliği Ofisi başarı grafiğini her geçen yıl yükselterek, üniversitemize Türkiye çapında çeşitli birincilikler getirmiştir. 2011-2012 akademik yılında Türkiye çapında Öğrenim Hareketliliği kapsamında en fazla öğrenci göndererek birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi, onu takip eden yıllarda da aynı kategoride ilk 3 kurum arasında yer almıştır. 2014-2015 akademik yılında olduğu gibi 2015-2016 akademik yılında da Türkiye’deki tüm Yükseköğretim kurumları arasında, Öğrenim Hareketliliği bütçe kaleminde en yüksek hibeyi almaya layık görülmüştür. Üniversitemizin bu başarıya ulaşmasında payı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 

Öğrenim Hareketliliği ,

 

Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumanızı rica ederiz.

 

* Ulusal Ajans tarafından kurumumuza sağlanan hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bölüm bazında oluşan taleplere AB Ofisi tarafından ek destek sağlanmıştır.

 

* Hibe dağıtımı gerçekleştirilirken erasmus programından ilk defa yararlanacak olan ve/veya öğrenci sayısı 5’i geçmeyen geçmeyen bölümlerin talepleri teşvik amacıyla % 100 oranında karşılanmıştır.

 

* Hibeli durumda bulunan öğrencilerimizden ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER olması durumunda, HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Bu aktarım bölüm bazında yapılmaktadır.) (Erasmus ofisi gerekli gördüğü takdirde öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını, gerekli duyurular dahilinde yenileyebilir.)

 


* Erasmus Hakkından VAZGEÇEN HİBELİ/HİBESİZ öğrenciler, AB Ofisi Koordinatörlüğü'ne hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Bu dilekçelerini Bölüm Erasmus Koordinatörlerine onaylatıp ıslak imzalı olacak şekilde AB Ofisine teslim etmelidirler.

 

Kurumumuza aktarılması taahhüt edilen hibe toplamının en etkin şekilde öğrencilerimize kullandırılabilmesi amacıyla, hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarını kullanmak istemeyen öğrencilerimizin, haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile AB Ofisi’ne bildirilmesi hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

 

* Öğrenim hareketliliği kapsamında aynı başarı puanına sahip adaylardan dil puanı yüksek olan öğrencilerin öncelik hakkı mevcuttur. Akademik ortalaması ve dil puanı eşit olup hibe almaya hak kazanamayan adayların hibe durumu ise, hibeli listeden vazgeçen adaylar olması halinde, AB Ofisi tarafından yeniden değerlendirilecektir.

 

NOT: Erasmus programına öğrenci olarak katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler.

 

 

Erasmus Staj Hareketliliği;

 

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında üniversitemize Ulusal Ajans tarafından 20.000 € tahsis edilmiştir. Hibe dağıtımı bölüm bazında gerçekleştirilmiştir. İlgili bütçe her bölümden en az bir kişiye pay edildiğinde bile yeterli olmamış ve AB ofisi tarafından ek destek sağlanmıştır. Sonuç olarak, her bölümdeki uygun başvurulu öğrencilerden en yüksek Erasmus puanı olan kişilere staj faaliyeti gerçekleştirecekleri süre için (maksimum 3 ay) Erasmus hibesi verilmesi uygun görülmüştür. Faaliyeti bir nedenle gerçekleştiremeyecek öğrencilerin bütçenin optimum düzeyde kullanılabilmesi için feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Hibe almaya hak kazanan bir öğrencinin feragatı söz konusu olduğunda aynı bölümdeki sıradaki kişiye hibe aktarımı yapılacaktır.

 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN ERASMUS YÜKSEK KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ HİBE DAĞITIM SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. 

 

 

 

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GÜNCEL HİBE LİSTESİ  24.05.2016(2) (Yeni - Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz)

 

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE DAĞITIM ÇALIŞMASI BİLGİSİ 24.05.2016 (Yeni - Okuyunuz)

 

 

 

2015-2016 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ GÜNCEL HİBE LİSTESİ 26.10.2015

 

 

BİLGİLERİNİZE,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ