17-18 Staj Hibe Sonuçları

2017-2018 Erasmus+ Staj Başvurusu Başarı Puanları ve İlgili Kurumlara Yerleştirmeleri

 

Staj faaliyetinden ilk dönem (01.06.2017-31.12.2017) ve ikinci dönem (01.01.2018-30.09.2018) yararlanmak isteyen öğrencilerin başarı puanları ve ilgili kurumlara yerleştirilme listesi ilanın sonunda yer almaktadır.

 

 

Her bölüm kendi içinde lisans ve lisansüstü olmak üzere değerlendirilmiş olup, liste ile ilgili itirazların Süreç takviminde de belirtildiği tarihlerde itiraz dilekçesi  ile yapılması gerekmektedir. Dilekçeler e-mail (Erasmus-staj@yildiz.edu.tr)  ile gönderilebilir ancak e-mailinizin Erasmus+ Program birimine ulaştığından emin olunuz.

 

Staj yapılacak ülke, kurum ve tarihlerde aşağıdaki kriterler doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

 

1-Tarihler yine aynı dönem içinde olmalıdır .

 

2-Yeni kabul mektuplarının da kabul mektubu ile ilgili belirtilen kriterleri taşıması ve içeriğinin staj komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

3-Değişikliklerin beyan edilen ilk tarihten minimum bir ay önce yapılması gerekmektedir.

 

4-Mücbir sebep olmaksızın (örneğin vize alamamak) değişiklik sadece bir defa yapılabilir.

 

 

NOTLAR

Bu liste planlanan tarihler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. En fazla 90 gün hibe verilmekte olup, faaliyet süresi 90 günden fazla olan öğrenciler "Kısmen Hibeli" olarak belirtilmiştir.

 

 

Faaliyetten yararlanamayacak öğrencilerin feragat dilekçesi ile feragat ettiklerini faaliyetten en geç 15 gün önce Erasmus+ Program Birimine bildirmeleri gerekmektedir. Zamanında yapılmayan feragatlar bir sonraki başvuruda puan kesintisine neden olacaktır.

 

 

Faaliyet günü geldiği halde Erasmus Program Birimine dosya teslimi yapmayan öğrencilerin faaliyet gerçekleştirmekten vazgeçtiği kabul edilir.

 

 

Bundan sonraki süreçle ilgili bilgileri Faydalı Dökümanlar kısmında ve hazırlanması gereken formları ise Formlar menüsünde bulabilirsiniz. Ayrıca her adımın ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler Süreç Takviminde yer almaktadır.

 

 

 

2017-2018 Erasmus+ Staj Başvurusu Başarı Puanları ve İlgili Kurumlara Yerleştirmeleri (I.PERIOD) 01.03.2018

 

2017-2018 Erasmus+ Staj Başvurusu Başarı Puanları ve İlgili Kurumlara Yerleştirmeleri (II. PERIOD)  25.05.2018