KA 107 ICM (International Credit mobility)-İKİLİ ANLAŞMALAR

Öğrenci Hareketliliği/Students Mobility

 

Personel Hareketliliği/Staff Mobility

 

Detaylar için lütfen aşağıdaki  İkili Anlaşmaları inceleyiniz.

Please check the inter-institutional agreements for details.

 

Biyomühendislik / Bioengineering

Baku State University

International University of Sarajevo

Georgian Technical University

Jordan University of Science & Technology

National University of Life and Environental Sciences of Ukraine

University of Malaya

Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering

International University of Sarajevo

Hindustan University

Al-Aqsa University

Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi / Computer Education and Instructional Technologies

Al - Aqsa University

Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Elektrik Mühendisliği / Electrical Engineering

Cape Peninsula University of Technology

Hindustan University

International University of Sarajevo

Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering

International University of Sarajevo

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Naval Architecture and Marine Engineering

Georgian Technical University

Harita Mühendisliği / Geomatic Engineering

Kathmandu University

National Central University

University of Sarajevo

Yabancı Diller Eğitimi / Foreign Language Teaching

International University of Sarajevo

İşletme / Business Administraion

Instituto Tecnologico de Santo Domingo

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği / Control and Automation Engineering

Cape Peninsula University of Technology

Matematik / Mathematics

Yarmouk University

Al-Aqsa University

Matematik Eğitimi / Mathematics Education

Al - Aqsa University

Mimarlık / Architecture

International University of Sarajevo

Georgian Technical University

Chiba University

Kathmandu University

Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering

Baku Engineering University

İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering

Instituto Tecnologico de Santo Domingo

Kathmandu University

Şehir ve Bölge Planlama / City & Regional Planning

University of Belgrade

Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering

Georgian Technical University

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği / Electronics and Communications Engineering

Jordan University of Science & Technology

Fizik / Physics

Chiba University

Kimya / Chemistry

Chiba University

İktisat / Economics

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering

University of Malaya