ICM-Personel Formlar/Staff Forms

ICM kapsamında faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan personelin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları ve süreç rehberini detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak Erasmus+ Program Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Staff selected to carry out a mobility in the frame of ICM, after reading the explanations and Guide thoroughly, are supposed to deliver the documents to Erasmus+ program Unit, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

 

 

Süreç Rehberi /Guide

 

Formlarla ilgili detaylar için önce Denetim Formunu inceleyiniz. Formları indirmek için ilgili belgeyi tıklayınız.

For the details about the forms go through the Checklist first. In order to download the forms, click on it.

 

FORMS BEFORE THE MOBILITY
(click on it to download)

FORMS AFTER THE MOBILITY
(click on it to download)

Try to complete the forms minimum 20 days before your mobility so that the grant contract can be prepared and the grant can be transferred on time. Try to complete the forms maximum 20 days after your mobility so that the rest of the grant can be transferred on time and the files can be closed. 

Check List

Checklist

Mobility Agreement for Teaching

or

Mobility Agreement for Training

The program has to be prepared day by day.

 

Certificate of Attendance

 

Letter of Acceptance

Travel documents

Bank Account (Euro)

Online survey

Grant Contract

(3 copies)

 

Assignment Letter (by rectorship)

 

Upon completion of the “forms before the mobility” the participant will be paid the %80 of the grant calculated for the total duration and the travel support calculated by distance calculator (http://www.ua.gov.tr/distance). Upon completion of the “forms after the mobility” the participant will be paid the rest (%20) of the grant calculated for the total duration.