Tanıtım

 

 
 
 
 
AB OFİSİ VİZYON MİSYON
 
Misyon
 
Uluslararası düzeyde üniversiteler arası öğrenci/akademisyen değişimi için gerekli altyapıyı
oluşturarak ve uluslararası projeleri destekleyerek, üniversitemizin eğitim kalitesinin yükselmesine
ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak.
 
Vizyon
 
Bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen kurumumuza eğitim kalitesini artırmak için gerek proje
gerekse öğrenci/akademisyen değişimi bağlamında uygun ortamı oluşturacak bir ofis olmak.